Ella Fitzgerald - Oh, Dey's So Fresh And Fine текст песни

Текст
Strawberry woman
Oh dey's so fresh an' fine
An' dey's jus' off de vine
Strawberries, strawberries, strawberries,
Oh, dey's so fresh an' fine
An' dey's just off de vine,
Strawberries, strawberries, strawberries,

Текст песни Ella Fitzgerald - Oh, Dey's So Fresh And Fine Oh, Dey's So Fresh And Fine
Рейтинг 4.7 из 5 звезд - 44 оценок
Исполнитель: Ella Fitzgerald

Поделись с друзьями