Aural Vampire - Aural Vampire - Transcrypt текст песни

Текст
Aru ki boku wa kitta
Nee shoujo karada nareru mono o
Ouse kitto kotaete
Mou jubun o miru sono ito
Miwa tada shouko no nai kanji
Kaware kono yomoshi kisai

Ne sono ki boku wa naita
Na eikaro ketsu matsu mo
Iite tsukurarete sekai de
Na nomakusuwo akawari akobure shimo
Suwasa kikara sasu
Fukimo inowo kuwa woru

Choudo yoku kasara a
Te boku no de wakuranai
Dakara kaoshite karetete mo
Kitto dare ni wo mitsuka kurai wo shou
Machi dashi datsu itette
Kimi mou nakusoba ni iru wa

Ashino tsuwasa kikarasasu
Fukino inowokuwa woru

Choudo yoku kasara e
Te boku no de wakuranai
Dakara kaoshite karetete mo
Kitto dare mou

Douyatte mi shorebaii
Douyatte mou itadori
Tsuite shiroku mou sekai dewa
Oiseki ni wa shiranai
Choudai fure ba romansu wo ni dashite
Too ni suterare ka sekai

Текст песни Aural Vampire - Aural Vampire - Transcrypt Aural Vampire - Transcrypt
Рейтинг 4.8 из 5 звезд - 48 оценок
Исполнитель: Aural Vampire

Поделись с друзьями